Коментар върху „Христос не е създавал своя религия?“

Основната и най-главна грешка в текста на статията е „В текстовете се споменава, че Богът, на който Исус се е кланял, е бил както мъж, така и жена.“ Няма такова нещо! Иде реч за ДВЕ РАЗЛИЧНИ БОЖЕСТВА. Ашера и Ел.

Advertisements
Read Article →