ЮВЕНАЛНАТА ЮСТИЦИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ПЕДОФИЛИЯТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДЕЦА

 

Деца-жертви-на педофили

Какво гласи в общи линии Стратегия за детето 2019-2030?
Същото, което и скандинавските Закони за закрила на детето, които се опитаха да наложат в България през 2011-2012 г.
Стратегията е написана по такъв начин, че превръща родителите в неща, които създават деца, които да им бъдат отнети, ако някой реши, че му е нужна жива стока.
Доста точен отговор дава тази статия от декември 2014 г., която бе написана по повод поредния опит за прокарване на промени в Закона за закрила на детето, който е есно към едно с този в Швеция, а кой знае защо т.нар. Стратегия за детето е копирана от него с някои допълнения, които са копирани от Истанбулската конвеция.

Y.S.Y.T. /Obsr/
S.D.E.C.E. /ReHum / 

 Ювенална юстиция, както представлява това?

Във Финландия от 70-те години на ХХ век, както и по цялото Скандинавие действа т.нар. „ювенална юстиция“, което означава, че властите съвсем законно могат да направят с детето Ви, каквото си поискат, включае и това да Ви го отнемат.
Какво сочи статистиката за Финландия, относно ювеналната юстиция:
Средно около 30 000 деца биват отнети от семействата им и биват въдворявани в социални домове (своего рода интернати), биват давани за осиновяване в чужбина (без последващ контрол) или въдворявани в т.нар. „приемни семейства“.

 Какво става с тези деца?

Тези, които биват въдворявани в социални домове се експлоатират от държавата, която ги отдава под наем на частни фирми.
Тези, които биват давани за осиновяване в чужбина (основно в САЩ и Арабския свят) биват подлагани на сексуална експлоатация (в Арабския свят и Турция) или се превръщат в донори за богати пациенти (САЩ и Западна Европа).
Неотдавна във Великобритания разкриха престъпна група, занимаваща се с“осиновяване“ (с цел трафик на органи) на деца от Скандинавието (основно от Финландия и Норвегия), чиито установени от 2008 до 2011 година жертви са 58 деца на възраст от 5 до 12 години.

Децата, въдворени в приемни семейства също са обект на експлоатация. Всъщност спокойно може да кажем, че т.нар. „приемни семейства“ са чисто и просто една формалност, защото иде реч за фирми (основно аграрни и в горското стопанство, (неслучайно ги наричат още и с името „трудово-възпитателни ферми“), които получават децата от държавата с правото да се разпореждат, както намерят за добре.
След като децата навършат пълнолетие, те престават да бъдат обект на ювенална юстиция и от интернатите и трудовите ферми излизат хора, които практически нямат никакво образование, биват третирани от държавата като непълноценни, нямат правото на здравна помощ, не могат да си намерят работа и не се водят в никакви статистики.

 Изнасилванията на деца в Скандинавието

 Под опеката на ювеналната юстиция:

Статистиката сочи, че почти 100% от децата въдворени в приемни семейства или институции са жертва на сексуално насилие от страна на приемни родители, други деца, преподаватели или служители във фирмите, където децата полагат труд.

Сексуалното насилие в семейна среда:

Немалка част от децата в Норвегия и Финландия стават жертва на сексуално посегателство отстрана на родителите си.
За Норвегия процента е около 30, за Финландия няма данни.
Ако единия от родителите насили някое от децата си, то при положение, че другия подаде жалба, то жалбоподателя (забележете!) може да бъде санкциониран чрез отнемане на родителските права със следния мотив: „поради това, че възпрепятства сексуалното общуване между детето и неговия родител.“

Всъщност какво имаме?

Имаме налагане на т.нар. „джендъризация“, в която се насърчава насилието на деца от други деца и педофили, като същите практически притежават неограничена власт над децата.
Статистиката сочи, че почти всички сексуални посегателства над деца са извършени от лица, които имат същия пол с жертвата.

 За особеностите на ювеналната юстиция

Основна особеност на ювеналната юстиция е, че тя не се прилага за деца, при които родителите са цигани, араби или турци, тя се прилага само и единствено към суоми, фини, норвежци, карели, шведи, датчани, руснаци, евреи, българи, арменци…
Всъщност има критерии, които определят каква е вероятността държавата да прояви претенции към детето Ви.

ВЕРОЯТНОСТ ДА ПРЕДЯВИ ПРЕТЕНЦИИ:
-Ако няма наследствени заболявания (вкл.: алергии, предразположение към диабет, сърдечно-съдови заболявания и т.н.)
-Ако детето Вие клинично здраво и в добро физическо състояние (вкл.: ако няма наднормено тегло или пък теглото му е под нормата, ако няма чувствителност към редица медикаменти или пък към тъкани, ако има добро зрение, слух, сенсибилизация и т.н.)
-Ако сте лапландец (суоми), фин, карел, швед, датчанин, руснак, латиш или евреин, българин, арменец или да речем грък …
-Ако сте беден или със средни доходи.

Какви са критериите,които Ви гарантират, че детето Ви няма да попадне в опеката на ювеналната юстиция?

 НЯМА ДА ПРЕДЯВИ ПРЕТЕНЦИИ

-Ако е от цигански произход (например циганчетата, които бяха осиновени в Скандинавието никога не са попадали под опеката на ювеналната юстиция, но русначета, българчета, румънчета, полячета, германчета и други попадат.)
-Ако сте имигрант от Афганистан, Албания, Пакистан, Бангладеш, Турция, Арабския свят или сте негър-мюсюлманин, то гарантирано Вашите деца няма да попаднат под опеката на Ю.Ю. (но ако сте персиец, то вероятността да попаднат под опеката на ювеналната юстиция съществува, също, ако сте сириец или палестинец /неарабин <по какви критерии се определят сирийците, палестинците и ливанците като араби или неараби, това не е уточнено, но вероятно иде реч по религиозен: християните ги броят за неараби, а мюсюлманите за араби, но може и да има грешка в тълкуването>, ако детето Ви е сикх, или индиец, който не е мюслманин,също няма гаранция, че то не попада в категорията, евентуални подопечни на ювеналната юстиция
-Ако сте сте осиновили дете от Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Турция, Арабския свят или негърче-мюсюлманче, което не е покръстено (при положение, че имате свои деца от скандинвски произход, те спокойно могат да Ви бъдат отнети, но не и тези, които не попадат в категорията за ю.ю.)
-Ако сте мюсюлманин.

Всичко казано тук се базира на Закона за закрила на детето, който е общ за Швеция, Финландия и Норвегия.
В Дания е по-различно, защото там има ограничения пред лицата, прилагащи ювенална юстиция,.
Подобно на датския закон, в Холандия също има възпиращи механизми за ювенална юстиция.

През 2011-2012 година имаше опит в Република България да бъде прокаран и наложен шведския вариант на Закона за закрила на детето, от Агенция за закрила на детето с благословията на неправителствената организация „Национална мрежа за децата“ и УНИЦЕФ, но след бурни дебати /направо скандални/ през м. април и май 2012 г и след протести на майки в над 30 български града града, Закона не беше приет, но скоро отново ще е на дневен ред.

Към момента европейското законодателство относно Закрила на детето се приближава до скандинавското като тенденцията е да се уеднакви с него, въвеждайки се повсеместно в целия ЕС, ювеналната юстиция от скандинавски тип и това е видно от опитите на редица страни в ЕС да въведат скандинавското законодателство относно Защита на детето.
Също така става ясно, че е на път да се узакони сексуалното насилие на деца от служители, които поне теоретично трябва да отговарят за Закрила на детето и това става ясно от решението на Касационния съд в Калабрия, Италия, който постанови, че злоупотребите с деца не могат да се третират като престъпление, когато има сексуално насилие от страна на държавен служител към малолетно лице.
Ярък пример за това Калабрийския казус от м. декември 2013г., при който съдиите решиха, че между 60-годишният социален работник Пиетро Ламберти и 11-годишно момиче има искрени чувства и поради тази му причина, сексуалните му контакти с малолетното лице не можело да се считат за престъпление.

Злоупотребите започват 2 години по-рано,когато Ламберти взел под опеката си 9 годишната ученичка от дисфункционално семейство.
На първа инстанция Пиетро Ламберти получава осъдителна присъда на пет години, а после присъдата е потвърдена на втора инстанция.
Делото е пратено за разглеждане в Касационния съд на Италия, където съдиите след натиска на педофилското лоби добавят към обвинителния акт ключовата дума „innamorati“ “влюбени”.
След като Касационния съд добавя въпросната ключова дума към обвинителния акт, връща делото на Апелативния съд в Катандзаро за преразглеждане със следната мотивция:
„Un’attenuante nell’accondiscendenza della vittima a consumarerapporti sessuali con l’imputato, insomma.“
В общи линии: “Съдът намира смекчаващи обстоятелства, които приема при осъществяване на сексуалния акт на обвиняемия с жертвата”

Според Касационния съд няма случай на педофилия, а на искрени чувства – любов, и оправдава заподозрения в педофилия, който на предна инстанция – Калабрийския съд беше получил пет – годишна присъда за сексуални контакти с малолетна и злоупотреба със служебно положение. Присъдата е окончателна и не подлежи на преразглеждане.”
         Y.S.Y.T. /Obsr/  Lui 60 anni, lei 11. Per la Cassazione èamore /Drm: 09/12/2013 | Leccenews

На въпроса на Мика Сийминеен, към докладчика на Национална мрежа за децата (едно от НПО-тата подкрепящи Министерството  на труда и социалната политика по време на дебатите около въпросните промени в Закона за защита на детето) по време на заключителната конференция по Проект „Правосъдие близо до хората: II фаза“  организиран от „Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт“ (създадена от „Центърът на неправителствените организации в Разград“) със съдействието на фондация „Америка за България“ в Софийски градски съд зала 15, състояла се на 21.02.2014г:

  КАТО КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ РЕШЕНИЕТО НА КАСАЦИОННИЯ СЪД В ИТАЛИЯ, КОЙТО ЛЕГАЛИЗИРА ПЕДОФИЛИЯТА?
Питането, което бе породено от публикацията на Il Quotidiano della Calabria: „Lui60 anni e lei 11: per la Cassazione è amore Annullata condanna a dipendente ComuneCatanzaro“ di Stefania Papaleo от 07.12.2013г., получи отговор на докладчика на Национална мрежа за децата, който заяви, че се въздържат от официална позиция по въпроса, защото това касае италианското законодателство, а не българското, но одобрява решението на Касационния съд в Италия, защото той решил, че имало любов между тогава 58 годишния мъж и 9 годишното момиче.
Официалния им отговор по казуса е дословно следния:
„Калабрийския казус, който споменавате не се явява нарушение на правата на детето, защото Касационния съд на Италия е преценил, че между 60 годишния мъж и 11 годишното момиче има любов и това не може да се разглежда като педофилия. Ние няма да вземем отношение по зададения от Вас въпрос, защото той не касае общоевропейското право, а само италианското.“
Y.S.Y.T. /Obsr/Заключителната конференция по Проект „Правосъдие близо до хората: II фаза“ „Правосъдие близо до хората“/Drm: 19/02/2014 | JUSTO

 Същото питане по-късно бе отправено към активиста на  “Протестна мрежа” (проевропейска, неолиберална и обвързана с ДСБ организация)  Иво Божков, но този път чрез „Фейсбук“ и в не толкова официален тон.
Тук ще приложим цитат към цялата кореспонденция между Мика Сийминеен и Иво Божков по темата:

Иво Божков е работил в Национална мрежа за децата и точно затова ще му задам един въпрос, свързан с децата, а именно: „След Калабрийския казус, на семинар по правосъдие, организиран със съдействието на „Америка за България“ в СГС, зала 15, ако не се лъжа, на докладчика от Национална мрежа за децата зададох въпроса КАТО КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ РЕШЕНИЕТО НА КАСАЦИОННИЯ СЪД В ИТАЛИЯ„КОЙТО ЛЕГАЛИЗИРА ПЕДОФИЛИЯТА?

МИКА СИЙМИНЕЕН:
Та моя въпрос към г-н Божков е следният:

Като как да приема това,че НМД одобряват решението на Касационния съд в Италия, защото той решил, че имало любов между тогава 58 годишния педофил и 9 годишното момиче?
Като как би ми обяснил той, че една правозащитна организация, която ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВА ДЕЦАТА не осъжда това решение на съда в Италия, който буквално дава съгласие за подобни посегателства, още повече, че като се вземе предвид, че педофилът е социален работник, който е злоупотребил със служебното си положение и срещу неговите действия цели две години са подавани жалби и на първа инстанция е получил присъда, която касационния съд е отменил?

Защо НМД не застанат на позиция, осъждаща педофилията?
Но като знам кои са донорите на НМД… Няма какво да се чудя, че подкрепят педофилия, содомия и други подобни, особено, когато си спомня, че те подкрепиха Законопроекта за изменение и допълнение на Закон за закрила на детето, който практически щеше да е замяна на сегашния с копи-пейст на шведския…. А г-на Божкова точно по онуй време е имал вземане-даване (делови отношения) с Национална мрежа за децата….

Та Божков да ми отговори каква е личната му позиция по Калабрийския казус
 
ИВО БОЖКОВ му отвръща така:

НМД се финансира отУницеф, фондация ОАК и френското външно министерство, така че с финансирането не ти се получава оплюването. А иначе педофилията е недопустима и е моя лична, а и на НМД позиция, но НМД не се изживява като арменския поп и не коментира всяка глупост случваща се в света, защото е преди всичко българска, а не международна организация и изразява общото мнение на над 120 организации у нас, които работят с деца и семейства и които де факто съставят НМД.

МИКА СИЙМИНЕЕН:
Иво Божков, че НМД се финансира от УНИЦЕФ, това го знаем всички, но кажи ми ти по темата за Калабрйския казус защо получих този отговор?
За разлика от теб, аз мога да вържа, че 2+2 = 4 и да си направя извода, че щом нещо е получило финансиране от „Америка за България“ и още повече, ЩОМ САМО Е ДЕКЛАРИРАЛО това финансиране, значи моята теза е вярна.
Цитирам ти отговора на НМД: „Калабрийският казус, който споменавате не се явява нарушение на правата на детето, защото Касационния съд на Италия е преценил, че между 60 годишния мъж и 11 годишното момиче има любов и това не може да се разглежда като педофилия. Ние няма да вземем отношение по зададения от Вас въпрос, защото той не касае общоевропейското право, а само италианското.“
Та, уважаеми г-нчо, да ме извиняваш, но НЕВЗЕМАНЕТО НА ОТНОШЕНИЕ е форма на БЕЗДЕЙСТВИЕ.
Та още по темата: през 2012 година имах пререкания с мадам Елена Кременлиева от МТСП, която бе един от инициаторите за новия Закон за закрила на детето.
Та моите пререкания с нея бяха именно заради това, че закона е меко казано античовешки и е копиран от този в Кралство Швеция.
И кой беше сред инициаторите на Закона за закрила на детето в този му вариант?
Национална мрежа за децата…

Източник Фейсбук

Всъщност това не е първият случай в съдебната система в Европа, където педофили (включае и работещи в социалната сфера и образованието) са оправдавани по този начин.
Не е и първия случай, когато неправителствени организации, които се финансират от УНИЦЕФ считат,  че случаи като Калабрийския казус “не се явяват нарушения на правата на детето” В близко бъдеще се очаква педофилията да се признае като сексуална ориентация, а това се поддържа от УНИЦЕФ, нещо,което става ясно от програмата им за сексуално възпитание, чието “Ръководство на учителя по сексуално възпитание за учениците от V до VIII клас”, което бе одобрено от МОН и публикацията на София Васкес-Мелядо “Насоките на СЗО за сексуално образование промотират мастурбацията, аборта и хомосексуалността сред децата” (LifeSiteNews, FREI News)
 Y.S.Y.T. /Obsr/ Насоките на СЗО за сексуално образование промотират мастурбацията, аборта и хомосексуалността сред децата /Drm: 20/02/2014/07| FREI NEWS

 Не е далеч времето, в което Европейският съюз и САЩ ще легализират педофилията, нещо за което в „Northern Colorado Gazette“ от 03 07.2011 Джек Майнър пише конкретно за САЩ, но се отнася и за ЕС, където текат същите процеси.:

„Използвайки същите тактики, които ползваха активистите за „гей”-права, педофилите започнаха да се домогват да получат подобен статут с аргумента, че влечението им към деца е просто сексуална ориентация и не се различава от това състояние при хетеросексуалните или хомосексуалистите….
….
През юли 2010 изданието Harvard health Publications съобщи, че: „педофилията е сексуална ориентация и е малко вероятно тя да бъде променена. Лечението й цели да позволи пациентът да устоява на влечението си, породено от сексуалните му нужди.“
Линда Харви от „Мисия Америка” заяви, че натискът педофилите да получат равнопоставеност ще зачести и ще става все по-силен – право-пропорционално на активността на ЛГБТ – групите да афишират и да отстояват себе си: „Всичко това е част от плана за въвеждане на секса с деца във все по-ранна и по-ранна възраст и да ни убедят, че всичко това са нормални взаимоотношения и че всъщност става дума за „сексуално привличане“….
….. Законите, защитаващи децата от сексуално насилие бяха оспорени в няколко щата вкл. Калифорния, Джорджия и Айова. Извършителите на сексуални престъпления срещу деца претендират, че санкциите за деянията им, предвидени в тези закони, предвиждащи регистрирането им и забраняващи им да живеят в близост до училища и паркове са несправедливи, тъй като ги наказвали за цял живот.“
Y.S.Y.T. /Obsr/ УЗАКОНЯВАНЕ НА ПЕДОФИЛИЯТА? /Drm: 26/07/2013/07| FREI NEWS ,

СЛЕД ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ, ПРАВА ПОИСКАХА И ПЕДОФИЛИТЕ, „ИнфоБалкани“, 09.12.2012

NB! НОВ САТАНИНСКИ ПИР – ПРАВЯТ СЕ АКТИВНИ ПОСТЪПКИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ПЕДОФИЛИЯТА, 25.08.2011, Българска Патриаршия

Мика Сийминеен 13.12.2014
Източник: FREI NES

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s